ניהול ספרים

בס"ד

 

אליהו בוסקילה- עורך דין.

 

רחוב הרברט סמואל 44 חדרה

טלפון: 077-2042100. פקס: 077-2042010. נייד: 050-6209645.

מייל: eli11030@walla.com.

 

הוראות ניהול ספרים – ביקורת ניהול ספרים – פסילת ספרים

 

 

רקע:

אחד מהחובות המוטלות על בעל עסק הוא ניהול ספרים ע"פ סעיף 130 (א) לפקודת מס הכנסה, ע"פ תקנות מע"מ קבעו אלו ספרים צריכים לנהל ע"פ סוג הענף יצרנים, סיטונאים , קימעונאים, קבלנים, רופאים,בתי ספר לנהיגה, נותני שירותים ועוד, פנקסי החשבונות אמורים לתעד את מלוא ההכנסות וההוצאות בעסק, כל שנה צריך להגיש דוחות לרשויות המס על בסיס ספרי החשבונות.

מטרת ההוראות בדבר ניהול ספרים

המטרה היא כפולה : יצירת מערכת שתקשה על הנישום להעלים הכנסות הוא לנפח הוצאות, המטרה השנייה מתן אפשרות קלה ונוחה למפקחי המס לבדוק את הספרים בכל רגע נתון ללא צורך בפעולות בלשות או פתרון תשבץ.

ביקורת ניהול ספרים

כל עוסק חושש מהרגע שמבקרי מס הכנסה יגיעו לעסקו לביקורת ניהול ספרים, מאחר והחיים הם דינמיים אתה יכול להשתמש בכסף של הקופה לרכישות מוצרים , לפריטת עודף, לתת תרומה ועוד, ישנם המון עסקים שהם ניידים ואין להם קופה מוסדרת והם שמים את הכסף מעורבב ועוד,  לביקורת ניהול ספרים אמורים להיות השלכות משמעותיות על בעל העסק, כל הפרה הוא חריגה מהוראות ניהול ספרים עלולה להביא לענישה , רשות המסים פועלת ללא הרף כדי להגביר את האכיפה בתחום זה, בכל פ"ש ישנה מחלקת ניהול ספרים שזה תפקידה להסתובב בצורה גלויה לערוך קניות ביקורת בצורה סמוייה , מידי שנה מתבצעות ביקורות מס באלפי עסקים. חשוב מאוד לדעת איך להתנהל במהלך הביקורת מאחר ותשובה של נישום לא נכונה יכולה להכשיל אותו.

 

עילות לפסילת ספרים

 • אי רישום תקבול סעיף 145 ב (א) (1) לפקודת מס הכנסה.
 • סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים , סעיף 130(ב) לפקודת מס הכנסה.
 • ניכוי הוצאה פרטית או אי הכללה של הכנסה בסכום מהותי, או הוצאה פקיטיבית סעיף 130 (יא) לפקודת מס הכנסה.

 

הסעדים המשפטיים

 1. שימוע – ניתן לפנות לפ"ש בטענה כי הייתה סיבה מספקת לאי רישום.

 

 1. דחה פ"ש את הטענה ( או שלא פנינו לשימוע ) – ניתן לערער על ההחלטה לבית משפט תוך 60 יום.

 

 

 1. ערעור לבית המשפט על שומות מתוקנות – ניתן במקום לערער על ההחלטה , לערער לבית המשפט על השומות המתוקנות.

 

סנקציות בגין פנקסים בלתי קבילים

 • שיעור מס התחלתי של 31% בגין הכנסה מיגיעה אישית.
 • שומה לפי מיטב השפיטה.
 • אי התרת הוצאות .
 • אי התרת קיזוזי הפסדים משנים קודמות.
 • העברת נטל הראייה אל הנישום כי השומה מופרזת.

 

לסיכום – הפרשנות של בתי המשפט לעילה מספקת לאי רישום תקבול בספרי העסק הוא אירוע חריג, לא יתקבלו טענות בדבר תקלה טכנית או לא ידעתי או כסף לביטחון.